Beste leden en sympathisanten, 

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, het ganse bestuur en ikzelf willen jullie uitdrukkelijk danken, voor (w)elke bijdrage dan ook, die jullie hebben geleverd de voorbije zes jaar en in het bijzonder de afgelopen maanden. 

De afgelopen maanden ging CD&V aan de slag om de afgelopen zes jaar te evalueren en een programma voor de volgende zes jaar op te stellen. Elke inwoner, individueel, via een groep of vereniging, werd gevraagd om zijn of haar mening te geven. Al deze zienswijzen en verlangens hebben uiteindelijk geresulteerd in een programma dat breed werd gedragen en ook werd gesmaakt door de inwoners. CD&V blijft in Westerlo de grootste politieke partij en behaalt terug de absolute meerderheid. In de volgende periode zal CD&V een beleidsnota opstellen voor de periode 2019-2024 waarin uitwerking zal worden gegeven aan het verkiezingsprogramma. Daarna zal een meerjarenplan 2020-2025 worden opgemaakt. 

Het bestuur van CD&V Westerlo heeft er voor gekozen om niet te besturen in een coalitie. Dit betekent dat CD&V opnieuw een krachtige ploeg zal samenstellen om onze gemeente te besturen onder leiding van burgemeester Guy Van Hirtum. Hoe die ploeg er precies zal uitzien werd nog niet beslist maar zal uiteraard worden gecommuniceerd van zodra het bestuur deze knoop heeft doorgehakt. 

Beste leden en sympathisanten, ik wil graag eindigen zoals ik begon: nogmaals dank voor jullie ideeën, morele steun, helpende hand of ondersteunende glimlach! 

Met vriendelijke groeten, 

John Verbraeken

Voorzitter CD&V Westerlo

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.