Beleidsnota gemeente Westerlo 2013-2018

Beste inwoner van Westerlo,

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 hebben CD&V en NVA ervoor gekozen om samen een sterke coalitie te vormen. Het belangrijkste resultaat van een coalitie is het bestuursakkoord omdat hierin wordt vastgelegd in welke richting en op welke wijze onze gemeente de volgende jaren zal evolueren.

CD&V Westerlo heeft bij de redactie van dit bestuursakkoord naar evenwicht gestreefd. Evenwicht in de rechten, plichten en lasten van alle inwoners van Westerlo. Er werd rekening gehouden met een sterk en financieel gezond beleid dat gevoerd zal worden met aandacht voor alle inwoners en verenigingen, noodzakelijke en nuttige investeringen, initiatieven in domeinen zoals betaalbaar en veilig wonen, verkeersveiligheid, zorg, milieu en natuur.

Dit betekent echter niet dat er geen inspraak meer kan zijn van de Westelse bevolking. Zoals de voorbije bestuursperioden zullen er ook nu inspraak-, overleg- of informatiemomenten worden georganiseerd.

Met dit bestuursakkoord en onder het moto 'Allemaal Samen' wil CD&V blijven verder werken aan onze veilige, mooie en aangename woon- en werkomgeving.