Meerjarenplan 2014-2019

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota. In de strategische nota, de letters, staat wat de gemeente wil doen in de beleidsperiode 2014-2019. In de financiële nota, de cijfers, staan de financiële gevolgen en tonen we aan hoe we die doelstellingen financieel kunnen waarmaken.

Het meerjarenplan is opgesteld volgens de regels van de BBC, de Beleids- en Beheerscyclus en bevat de tien beleidsdoelstellingen en vele actieplannen voor de volgende zes jaar. De tien beleidsdoelstellingen zijn:

1. Algemene financiering
2. Ruim vrijetijdsaanbod
3. Onderwijs en kinderopvang
4. Warme samenleving
5. Landelijke leefomgeving
6. Mobiliteit en infrastructuur
7. Ondernemen in Westerlo
8. Hulp- en veiligheidsdiensten
9. Actieve communicatie
10. Slagvaardige organisatie