Vandaag werd op de Gemeenteraad het CD&V voorstel tot aankoop van een deel van de oude gebouwen van de voormalige discotheek ‘Reflex’ goedgekeurd.
 
Na het verdwijnen van de feestzaal in het Parochiecentrum van Westerlo-centrum kwam al snel de vraag van de Westelse verenigingen om in het Centrum te kunnen beschikken over een andere feestzaal voor de organisatie van allerlei evenementen. Spijtig genoeg dient er nog steeds te worden uitgeweken naar andere dorpen of naar een andere gemeente. CD&V Westerlo nam dan ook in haar verkiezingsprogramma de belofte op om een nieuwe feestzaal voor Westerlo-centrum te realiseren.
 
Na de sluiting van de discotheek ‘Reflex’ en de verkoop van de gebouwen kreeg de gemeente de opportuniteit om een deel van deze gebouwen over te nemen. Deze onderhandelingen kwamen de laatste maanden in een stroomversnelling en werden recent afgerond.
 
CD&V Westerlo stelde op de gemeenteraad voor om slechts een deel van de oude gebouwen over te nemen, meerbepaald de zaal van de oude discotheek, de tuin en toegangsweg tot de tuin. De kostprijs bedraagt 552.175 Euro wat overeenkomt met het schattingsverslag. Het doel is om hier een ontmoetingscentrum voor jong en oud van te maken waar zoveel mogelijk Westelse verenigingen hun activiteiten en organisaties kunnen ontplooien. Het zal daardoor ook tegemoetkomen aan de vraag van de jeugd voor een feestzaal (maar het is niet de bedoeling dat hier wekelijks fuiven worden georganiseerd). Overigens de gemeente zal er ook op toezien dat de geluidsisolatie van de gebouwen wordt geoptimaliseerd en dat er maatregelen volgen om eventuele verkeershinder of nachtlawaai van rondhangende jongeren te minimaliseren.