Ben je kandidaat voor een lokaal, regionaal of provinciaal CD&V-bestuur?

Deze legislatuur is halfweg. Dit betekent dat er binnen onze afdeling opnieuw voorzittersverkiezingen gepland staan. Deze verkiezingen zijn statutair bepaald door CD&V. Naargelang de mogelijkheden kiest onze afdeling tussen 1 januari en 28 februari 2022 een afdelingsvoorzitter, maar er is ook de mogelijkheid om een voorzitter te kiezen voor Jong CD&V, Vrouw & Maatschappij en de CD&V-Senioren. Ieder lid kan zijn of haar stem uitbrengen.
Wil jij het engagement van een van deze functies aangaan en samen met onze ploeg de verkiezingen van 2024 voorbereiden? Stel je dan kandidaat voor 6 december om 12u. Kandideren doe je via mail aan:
- onze secretaris Ann Van Gelder via annvangelder@telenet.be en
- de provinciaal secretaris Stein Voet  via svoet@cdenv.be.
Vermeld minstens je naam, voornaam, lidnummer, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en functie waarvoor je kandideert.
 
Meer informatie over deze (en andere interne) verkiezingen kan je terugvinden via deze link. Je zal merken dat er ook regionale en provinciale verkiezingen zijn. Als hier je interesse ligt, aarzel dan zeker niet om je kandidaat te stellen en onze afdeling bovenlokaal te vertegenwoordigen.
 
Alvast veel succes aan de kandidaten!