Het nieuwjaarsontbijt dat op zondag 30 januari 2022 werd aangeboden aan de leden van CD&V-Westerlo betekende eveneens de laatste dag waarop de leden konden stemmen voor hun afdelingsvoorzitter en lokale voorzitter van de senioren. Na het stemmen volgt natuurlijk de telling en dat gebeurde in het bijzijn van de bestuursleden die dit wensten.

Wat betreft de voorzittersverkiezingen gingen alle leden die een stem uitbrachten akkoord met de verlenging van het voorzitterschap van John Verbraeken. Een prachtig resultaat, niet enkel voor John die zijn harde werk beloond ziet met steun van de leden maar ook voor CD&V-Westerlo zelf die nog drie jaar langer zal kunnen rekenen op een sterke voorzitter.

Naast de verkiezingen voor afdelingsvoorzitter vonden er ook verkiezingen plaats voor seniorenvoorzitter. Ook bij deze verkiezingen wist de voorzitter in functie, Guido Van Bael, zijn mandaat te verlengen voor een periode van drie jaar.