Op maandag 20 september legt Wim Dams (CD&V) de eed af als gemeenteraadslid in Westerlo. Hij vervangt Laura Tops en wordt zelf in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vervangen door Lief Van Dingenen.

Laura Tops is een beloftevolle jonge politica die bij de verkiezingen drie jaar geleden nog op de tweede plaats stond achter burgemeester Guy Van Hirtum. Recent verhuisde ze naar Herent waardoor ze niet langer mag zetelen in de gemeenteraad van Westerlo.
Eerste opvolger Evelien Belmans verkiest om actief te blijven in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst omdat die materie nauwer aansluit bij haar persoonlijke interesses. Wim Dams maakt wel de overstap naar de gemeenteraad.
Wim Dams (52) is al meer dan 25 jaar architect in Voortkapel. Bij zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde hij meteen 613 voorkeurstemmen. Met zijn professionele kennis zal hij uiteraard ruime aandacht schenken aan stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar daarnaast wil hij ook op vlak van ouderenzorg en jeugd- en sportbeleid zijn steentje bijdragen.
Lief Van Dingenen (69) uit Heultje vervangt Wim Dams in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ze is al vele jaren actief in het verenigingsleven en zal met die achtergrond een enorme meerwaarde betekenen voor het socio-culturele beleid in Westerlo.