Jeugdhuis Phoenix!

CD&V vindt het belangrijk dat jongeren een eigen stek hebben. In het goed draaiende Jeugdhuis Phoenix werden recent, met steun van de gemeente, essentiële renovatiewerken uitgevoerd en het 'Phoenixoverleg' opgestart zodat ze nog jaren verder kunnen!

 

Fuifzalen

CD&V wil met de jongeren zoeken naar mogelijkheden voor bijkomende fuifruimte door het optimaliseren van de bestaande zalen met lagere tarieven of, indien nodig, de bouw van een nieuwe fuifzaal. En in ieders belang: met respect voor de buurt!

 

Zwerfvuil en steun aan de Statiegeldalliantie

CD&V stelt voor om via controle van het afval en camera’s de sluikstorters op te sporen. Een erg strenge GAS-boete dient hen ook duidelijk te maken dat sluikstorten niet thuishoort in Westerlo. CD&V steunt ook voluit de statiegeldalliantie!

 

Koning fietst!

CD&V wil van Westerlo een eerste klasse-fietsgemeente maken met: veilige, onderhouden en verlichte fietspaden, fietssuggestiestroken, fietsstraten , oplaadplaatsen met indien mogelijk fietspompen en fietsparkings bij evenementen.

 

Studieruimtes tijdens de blok

Voor er kan worden gefuifd dient er uiteraard te worden gestudeerd. CD&V stelt voor om studieruimtes te voorzien gedurende de blokperiodes waar studenten terecht kunnen. Samen studeren is gezelliger en studenten kunnen zo ook elkaar motiveren.